کتاب «مانتره» نوشته «میثرا اشوان» (جلد دوم)


Mantera_Misra Ashvan_Jeld 2[www.azadieiran2.wordpress.com]

دانلود کتاب «مانتره» نوشته «میثرا اشوان» (جلد دوم)

در تعریف واژه «مانتره» و «سرسوتی» در روایات اسطوره‌های هندی، سخنان دارای نیروی سحر آمیزی است که می‌‌تواند دانایی را از اندیشه به عمل در آورد. این نیروی جادویی که «مانتره یا منتره» نامیده می شود، در وداها و در ادبیات هندی، نمایانگر کلام مقدس است و قدرت آن در به انجام رساندن اعمال جادویی از طریق گفتار است.

آنچه در این دو مجلد که تحت عنوان «مانتره» یا منتره یا منثره، که در زبان اوستایی به معنی‌ «سخن اندیشه بر انگیز» معنا شده، گرد آوری گردیده است همه، به دست خود اشوان صورت پذیرفته و جمع آوری و انتخاب سخنان کلیدی از متن نامه‌ها و مکاتبات اشوان، کار خود اشوان است، این همّت ؛چندان امری سهل و آسانی‌ نبوده. میثر اشوان عادت داشت در مقابل سوالات اطرافیان محارم فکری و نزدیکان فکری خود، امور را به طور خصوصی برای آنها مکتوب نموده و تحویل نماید و نسخه‌ای از نوشته را نیز برای خود نگاه دارد تا برای سوالات آتی آمادگی داشته باشد، که امروز گلچینی از میان سخنان کلیدی آن مکاتبات، تحت عنوان دو مجلد به نام «مانتره»، تقدیم طالبان فکر اشوان می‌‌گردد.

با توجه به این که مفاد هر مجلد، برای خود از مفاهیم مجزایی بر خوردار است و این امکان وجود داشت که بشود هر مجلد را به طور جداگانه ارائه نمود،، اما چون وصیت خود اشوان بر این بوده که نوشته‌های دوران خاصی‌ از افکار او را با تقسیم به دو مجلد به خوانندگان و علاقمندان تحویل نمایم، لهذا بنده به عنوان نوه ایشان، بر خود واجب دیده تا وصیت او را عیناً به جا آورم.

 (با توجه به درج مقدمه‏ ای مبسوط که در مجلد نخست این کتاب به نگارش کشیده شده، ضرورتی نبود تا در آغاز مجلد دوم نیز مطلبی تحت عنوان مقدمه بر کتاب افزوده گردد. لهذا؛ فقط از باب یادآوری ضرورت داشت تا خوانندگان محترم مطلع گردند، که شماره‏ گزاری مطالب در مجلد دوم، پی‏ جوی شماره های مجلد نخست است)

*ضمن سپاس از گردآورنده آثار میثرا اشوان، که این کتاب و دیگر آثار ایشان را در اختیار وبلاگ آزادی ایران گذاشتند، دیگر آثار «میثرا اشوان» را از همین پست دریافت کنید و عزیزانی که قادر به دریافت کتاب از طریق لینک‌های دانلود در این پست نیستند، برای دریافت آن از طریق ایمیل درخواست خود را به آدرس (survival_mamusta@yahoo.com) بفرستند.

Mantera_Misra Ashvan_Jeld 2_Cover[www.azadieiran2.wordpress.com]

دانلود با لینک مستقیم

دانلود از سرور MediaFire

*****

کتاب مانتره (جلد اول)

دانلود با لینک مستقیم | دانلود از سرور MediaFire 

*****

کتاب دین اسپرم مقدس شده

دانلود با لینک مستقیم | دانلود از سرور MediaFire

*****

کتاب فروهر

دانلود با لینک مستقیم | دانلود از سرور MediaFire

*****

hpip.blogspot.com[ayadieiran.wordpress.com]Misra Ashavan [www.azadieiran2.wordpress.com]linkbezarBoniad Eyromlu_www.azadieiran2.wordpress.commahakLED_azadieiran2-wordpress-com

Advertisements

کتاب «مانتره» نوشته «میثرا اشوان» (جلد نخست)


Mantra_M.Ashvan_J1 [www.azadieiran2.wordpress.com]

دانلود کتاب «مانتره» نوشته «میثرا اشوان» (جلد نخست)

در تعریف واژه «مانتره» و «سرسوتی» در روایات اسطوره‌های هندی، سخنان دارای نیروی سحر آمیزی است که می‌‌تواند دانایی را از اندیشه به عمل در آورد. این نیروی جادویی که «مانتره یا منتره» نامیده می شود، در وداها و در ادبیات هندی، نمایانگر کلام مقدس است و قدرت آن در به انجام رساندن اعمال جادویی از طریق گفتار است.

آنچه در این دو مجلد که تحت عنوان «مانتره» یا منتره یا منثره، که در زبان اوستایی به معنی‌ «سخن اندیشه بر انگیز» معنا شده، گرد آوری گردیده است همه، به دست خود اشوان صورت پذیرفته و جمع آوری و انتخاب سخنان کلیدی از متن نامه‌ها و مکاتبات اشوان، کار خود اشوان است، این همّت ؛چندان امری سهل و آسانی‌ نبوده. میثر اشوان عادت داشت در مقابل سوالات اطرافیان محارم فکری و نزدیکان فکری خود، امور را به طور خصوصی برای آنها مکتوب نموده و تحویل نماید و نسخه‌ای از نوشته را نیز برای خود نگاه دارد تا برای سوالات آتی آمادگی داشته باشد، که امروز گلچینی از میان سخنان کلیدی آن مکاتبات، تحت عنوان دو مجلد به نام «مانتره»، تقدیم طالبان فکر اشوان می‌‌گردد.

با توجه به این که مفاد هر مجلد، برای خود از مفاهیم مجزایی بر خوردار است و این امکان وجود داشت که بشود هر مجلد را به طور جداگانه ارائه نمود،، اما چون وصیت خود اشوان بر این بوده که نوشته‌های دوران خاصی‌ از افکار او را با تقسیم به دو مجلد به خوانندگان و علاقمندان تحویل نمایم، لهذا بنده به عنوان نوه ایشان، بر خود واجب دیده تا وصیت او را عیناً به جا آورم.

*ضمن سپاس از گردآورنده آثار میثرا اشوان، که این کتاب و دیگر آثار ایشان را در اختیار وبلاگ آزادی ایران گذاشتند، به زودی جلد دوم کتاب «مانتره» با استناد ردیف و شماره‌های مندرجه ای که توسط خود ایشان درج شده، بر روی وبلاگ قرار خواهد گرفت .

همچنین دیگر آثار «میثرا اشوان» را از همین پست دریافت کنید و عزیزانی که قادر به دریافت کتاب از طریق لینک‌های دانلود در این پست نیستند، برای دریافت آن از طریق ایمیل درخواست خود را به آدرس (survival_mamusta@yahoo.com) بفرستند.

Mantra_M.Ashvan_J1_Cover[www.azadieiran2.wordpress.com]

دانلود با لینک مستقیم

دانلود از سرور MediaFire

*****

کتاب دین اسپرم مقدس شده

دانلود با لینک مستقیم | دانلود از سرور MediaFire

*****

کتاب فروهر

دانلود با لینک مستقیم | دانلود از سرور MediaFire

*****


hpip.blogspot.com[ayadieiran.wordpress.com]Misra Ashavan [www.azadieiran2.wordpress.com]
linkbezarBoniad Eyromlu_www.azadieiran2.wordpress.commahakLED_azadieiran2-wordpress-com

کتاب «فروهر» نوشته «میثرا اشوان»


Farvahar_M.Ashwan [www.azadieiran2.wordpress.com]

دانلود کتاب «فروهر» نوشته «میثرا اشوان» 

کتابی که تحت عنوان فروهر،دراختیارعلاقه مندان به کتاب قرارگرفته است،از میان دست نوشته های میثرا اشوان؛ گردآوری شده است،که بالغ بر دو هزار صفحة آ۴ بر آورد می شود. میثرا اشوان تمامی نوشته هایش را، درطول ۴۵ سال گذشته برای نوه خود می نوشته است.اَشوان درتاریخ ۱۳۷۵ شمسی به خاک سپرده شده است. اَشوان، اعظم دانسته هایش را،در یاداشت های دست نویسی شده ای، برای تنها نوه خود به یادگار گذاشته است.خرد اشوان، بیشترمتوجه خود شناسی‌ است.اشوان، فردی مقید به اصول اخلاقِ منهای دین بوده، واز دین مداران به شدت گریزان. او با ادیان کاری نداشته، و وجود این ادیان را،درطول زمان ، بزرگ ترین مانع تعالی بشرمی‌دانسته. و همواره اظهار می‌ کرده است ((  که من نیازی به خدای این کتاب ها، درخود نمی بینم، بهتر است آن خدایان،اگر طالب من هستند،خودرا طوری ادب کنندتا من،رغبتی به دوستی باآنان درخود داشته باشم .والا،آن خدایانی که این همه مراسم فجیع را درزمین،خلق کرده‌اند ، به درد دوستی با من نمی خورند. ))

نگاه اشوان به خردِعارفانه،یک نگاه نو؛ ومختص خوداوست.ودیدگاهش به شعورِعرفانی، نگاهی است که ویژه خود اوست. او معتقد بود ؛که عرفان چیزی جزخوش اندیشی هیچ نیست.و اعتقاد داشته، خرد عارفانه ای که از دین مدد می گیرد، جز پرورش جهل،هیچ نمی کند.وقويا اعتقاد داشته که خوش اندیشی وعرفان؛هیچ ربطی به ادیان ندارد.اومعتقدبوده؛که این ادیان هستندکه امور اخلاق وتاریخ بشری را به نفع مطامع خویش،وبه جبر شمشیر و زور مصاده کرده اند.اواعتقاد داشته،که هرانسانی با توجه به نوع خرد؛ ونگرش خود به جهان وهستی، می تواندعارف باشد.واعتقاد دارد؛که خرد توسعه یافته درجوامع بشری، تنها ابزاری است،که می تواند،جوامع راازچنگ توهمات دینی  نجات دهد . همواره می گفته است ، انسانی که پای بر خاک دارد ، حق نداردکه حوائج انسانی خود را از آسمانها طلب کند.

*ضمن سپاس از گردآورنده آثار «میثرا اشوان» که این کتاب را به وبلاگ آزادی ایران اهدا کردند، به زودی دیگر آثار ایشان بر روی وبلاگ قرار خواهد گرفت

.

Farvahar_M.Ashwan [www.azadieiran2.wordpress.com]

دانلود با لینک مستقیم

دانلود از سرور MediaFire

برای دانلود دیگر آثار میثرا اشوان اینجا کلیک کنید

hpip.blogspot.com[ayadieiran.wordpress.com]Misra Ashavan [www.azadieiran2.wordpress.com]Boniad Eyromlu_www.azadieiran2.wordpress.commahakLED_azadieiran2-wordpress-com

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: