کتاب «آیندهٔ یک پندار»


Ayandeye yek Pendar_Sigmund Freud[www.azadieiran2.wordpress.com]

دانلود کتاب «آیندهٔ یک پندار» نوشته» زیگموند فروید» ترجمه «هاشم رضی‌»»»»

پیشرفت علوم، سیر جبری تکامل ، تجربه و باروری اندیشه‌های انسانی‌ از جمله مواردی هستند که مفهوم و قدرت و سلطه نخستین خدایان را به راه انحطاط و بی‌ ارزشی افکندند. این انحطاط و بی‌ ارزشی یا به عبارتی دیگر مولود و زاييده علوم و گسترش دانش‌ها و تجربیات بشری می باشند. بشر در بستر سیر زمان و تکامل متوجه می شود که رویداد‌ها و حوادث طبیعی که آن سان موجب هراس و شگفتی زدگی او می گشت و موجبات تعلیل را برایش فراهم می‌ساخت که منتج به خداسازی می شد پدید آمد و اثر اراده موجود یا موجوداتی مافوق انسانی‌ نبوده که به دلخواه خود و یا از روی هوا و هوس و انتقام آنها را به صورت بلایايی بر سر آدمی‌ نازل نموده و یا بر اثر ندبه و زاری و پرداخت رشوه و هدایا و قربانی نمودن از تصمیم خود عدول کرده و آن بلایا را در زنجیر نگاه دارند ، بلکه این رویدادها و اتفاق‌ها پدیده هایی کاملا طبیعی و حتمی الوقوع میباشند که بر مبنای جبر طبیعی و قوانین لاع یتغيير و عوامل علت و معلولی بدون دخالت انسان هایی ما فوق تصور خود به خود انجام می‌گیرد .Ayandeye yek Pendar_Sigmund Freud[www.azadieiran2.wordpress.com]

دانلود با لینک مستقیم

دانلود از سرور MediaFire

hpip.blogspot.com_azadieiran2.wordpress.comBoniad Eyromlu_www.azadieiran2.wordpress.commahakLED_azadieiran2-wordpress-com

Advertisements

کتاب «دین و فرهنگ ایرانی‌ , پیش از عصر زرتشت»


دانلود کتاب » دین و فرهنگ ایرانی‌ پیش از عصر زرتشت» نوشته «هاشم رضی»

جهت آگاهی‌ به این تاریخ ، برای به دست آوردن شناخت‌ها و شناختی‌ از دیانت و زندگانی ابتدایی از نخستین ساکنان فلات ایران سخن می گوئیم . آنچه که مسلم است از هزاره پنجم پیش از میلاد و خیلی‌ پیش از آن ، در فلات تمدن‌هایی وجود داشته است و ساکنانی که در دهکده‌های کوچک سکنا گزیده و به کار کشاورزی می پرداخته اند . آن چه که بر می آید اینان مردمانی بوده اند صلح جو ، آزاده ، راست پندار و فعال…

دانلود با لینک مستقیم

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: