کتاب «جُنگ اعتراض» نوشته «رضا آیرملو»


Jonge Eteraz_R.Eyrumlu[www.azadieiran2.wordpress.com]دانلود کتاب «جُنگ اعتراض» نوشته «رضا آیرملو» 

زمان اعتراض است. اما نه اعتراضی که به “فرمانبری” ختم میشود. نه اعتراض خود جوش و فی البداهۀ داخل تاکسی و اتوبوس که جز به کار همدردی و تخلیه نمیخورد. نه اعتراضی که هیچ هدفی ندارد، برنامه ریزی نشده، و مانند فحش و بد و بیراه، یا شکایت و نفرین، از فردی به فردی صادر، و بدون هیچ نتیجۀ اجتماعی، به صورت خاطرۀ روزانه محو شده و به فراموشی سپرده میشود. زمان اعتراض است، اما نه اعتراضی که فقط به درد “تخلیه و تبعیت” می خورد.

زمان اعتراض است، اما اعتراضی آگاهانه و هدفدار. اعتراضی که با “نافرمانی” درونی فرد معترض آغاز، و به “نافرمانی” بیرونی ختم شود. اعتراضی که از درون به بیرون و از فرد به جمع و جامعه سرایت کند. اعتراضی آگاهانه، برنامه ریزی شده و حساب شده ای که حرفی برای بیان داشته باشد. به وقتش ابراز و به وقتش نیز همچون انرژی “اعتراض و نافرمانی اجتماعی” به کنترل درآید و محافظت شود. اعتراضی که در هر حال، جای پائی بگذارد.

این مجموعه از نوشته های متنوع شامل داستان، نامه، بیانیه، مقاله و بحث های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تشکیل میشود. این نوشته ها، جنبه های مختلف زندگی اجتماعی و سیاسی مان را مورد بررسی قرار میدهند، ولی با این وجود، همه حامل یک پیام اعتراضی اند. همه از آنجا که تودۀ دربندمان تمام میکنند آغاز میکنند، و به جای درد دل، شعار، فحش و نفرین های لحظه ای، با عقل سلیم و منطق بشری به بطن حوادث و پدیده ها می پردازند. ریشه های پدیده ها و اتفاقات را زیر ذره بین قرار میدهند و راه و چاه موضوعات حیاتی ما و جامعۀ تسلیم شده مان را به بحث میکشند. هم از این رو، همۀ شما عزیزان صاحب فکر و اندیشه را به خواندن این کتاب و رسانیدن مطالب آن به دست دیگران دعوت میکند.

این مجموعه بر آن است تا خوانندگانش را در مسیر این تحول و نوزائی همراهی بکند.

Jonge Eteraz_R.Eyrumlu_Cover[www.azadieiran2.wordpress.com]

دانلود با لینک مستقیم

دانلود از سرور MediaFire

برای خرید کتاب اینجا کلیک کنید 

همچنین میتوانید دیگر آثار «رضا آیرملو» را از اینجا دانلود کنید

hpip.blogspot.com[ayadieiran.wordpress.com]linkbezarBoniad Eyromlu_www.azadieiran2.wordpress.commahakLED_azadieiran2-wordpress-com

Advertisements

کتاب «جُنگ اعتراض» جدیدترین اثر «رضا آیرملو»


Jonge Eteraz_R.Eyrumlu_www.azadieiran2.wordpress.com

کتاب «جنگ اعتراض» جدیدترین اثر «رضا آیرملو»

بدینوسیله انتشار کتاب جدید پرفسور رضا آیرملو تحت عنوان “جُنگ اعتراض” را به اطلاع میرساند.

این مجموعه از نوشته های متنوع شامل داستان، نامه، بیانیه، مقاله و بحث های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تشکیل میشود. این نوشته ها، جنبه های مختلف زندگی اجتماعی و سیاسی مان را مورد بررسی قرار میدهند، ولی با این وجود، همه حامل یک پیام اعتراضی اند. همه از آنجا که تودۀ دربندمان تمام میکنند آغاز میکنند، و به جای درد دل، شعار، فحش و نفرین های لحظه ای، با عقل سلیم و منطق بشری به بطن حوادث و پدیده ها می پردازند. ریشه های پدیده ها و اتفاقات را زیر ذره بین قرار میدهند و راه و چاه موضوعات حیاتی ما و جامعۀ تسلیم شده مان را به بحث میکشند. هم از این رو، همۀ شما عزیزان صاحب فکر و اندیشه را به خواندن این کتاب و رسانیدن مطالب آن به دست دیگران دعوت میکند.

زمان اعتراض است. اما نه اعتراضی که به “فرمانبری” ختم میشود. نه اعتراض خود جوش و فی البداهۀ داخل تاکسی و اتوبوس که جز به کار همدردی و تخلیه نمیخورد. نه اعتراضی که هیچ هدفی ندارد، برنامه ریزی نشده، و مانند فحش و بد و بیراه، یا شکایت و نفرین، از فردی به فردی صادر، و بدون هیچ نتیجۀ اجتماعی، به صورت خاطرۀ روزانه محو شده و به فراموشی سپرده میشود. زمان اعتراض است، اما نه اعتراضی که فقط به درد “تخلیه و تبعیت” می خورد.

زمان اعتراض است، اما اعتراضی آگاهانه و هدفدار. اعتراضی که با “نافرمانی” درونی فرد معترض آغاز، و به “نافرمانی” بیرونی ختم شود. اعتراضی که از درون به بیرون و از فرد به جمع و جامعه سرایت کند. اعتراضی آگاهانه، برنامه ریزی شده و حساب شده ای که حرفی برای بیان داشته باشد. به وقتش ابراز و به وقتش نیز همچون انرژی “اعتراض و نافرمانی اجتماعی” به کنترل درآید و محافظت شود. اعتراضی که در هر حال، جای پائی بگذارد.

این مجموعه بر آن است تا خوانندگانش را در مسیر این تحول و نوزائی همراهی بکند.

Jonge Eteraz_R.Eyrumlu_www.azadieiran2.wordpress.com

با سپاس از جناب دکتر آیرملو که این کتاب را در اختیار وبلاگ آزادی ایران گذاشتند

 کاربران و بازدیدکنندگان گرامی‌ :

در حال حاضر دریافت این کتاب فقط از طریق ایمیل برای «کاربران داخل ایران» میّسر است . لطفا در صورتی‌ که در ایران زندگی‌ می‌کنید به آدرس ایمیل (survival_mamusta@yahoo.com)ایمیل داده و موضوع یا subject آن را «کتاب جنگ اعتراض» بگذارید.

لطفا بعد از دریافت کتاب آن را به ۵ نفر از دوستان خود در ایران ارسال کنید .

همچنین میتوانید دیگر آثار «رضا آیرملو» را از اینجا دانلود کنید  

دوستان عزیز خارج از ایران

برای دریافت سرآغاز کتاب اینجا کلیک کنید

برای خرید کتاب اینجا کلیک کنید 

hpip.blogspot.com_azadieiran2.wordpress.comBoniad Eyromlu_www.azadieiran2.wordpress.commahakAzadieiran2.wordpress.com

کتاب «خیزش و فروپاشی اتوپیای انقلاب ۵۷»


Khizesh va Foroopashi _ Reza Ayrumlu_www.azadieiran2.wordpress.com

دانلود کتاب » خیزش و فروپاشی اتوپیای انقلاب ۵۷» نوشتهٔ دکتر «رضا ایروملو»

برای شنيدن آواز سحرگاھی خروسھا، درمان زخمھا و جبران عواقب پايدار و درازمدت اين سرکوبی آرمانی و اتوپيائی، راھی جز ساختن و پرداختن آرمان و اتوپيای ذھنی مشترک ديگری وجود ندارد.”

چند ماه پس از انتشار کتاب مورد بحث پرفسور رضا آیرملو تحت عنوان “جامعه شناسی نجات ایران” که مدتی است در همۀ کتابفروشیهای معتبر ایرانی در خارج از کشور به فروش میرسد، اینک انتشار کتاب جدید ایشان تحت عنوان “خیزش و فروپاشی اتوپیای انقلاب 57” (و عواقب روانی و اجتماعی آن) را به اطلاع عموم میرساند.

هم میهنان!

در این موقعیت حساس تاریخی که کشور و مردم مان، بحران تاریخی سرنوشت سازی را از سر میگذرانند، تک تک ما مردم ایران در داخل و خارج کشور، بی توجه به عقیده و تعلقات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مان، نیازمند درک و فهم درست شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و نظامی حاکم بر مقدورات کشورمان هستیم. همۀ ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند درک و فهم بازی هائی هستیم که در داخل و خارج کشور برای ادامه و تعمیق کنترل تاریخی بر منابع حیاتی کشور و ملت مان به اجرا در می آیند. برای انجام این مهم، برای تبیین درست ریشه های این بازی های تاریخی، و برای یافتن راههای برون رفت از این بحرانها، مطالعۀ این دو کتاب پرفسور رضا آیرملو را به همۀ عزیزان ایرانی توصیه میکند.

Khizesh va Foroopashi _ Reza Ayrumlu_www.azadieiran2.wordpress.com

دانلود با لینک مستقیم

دانلود از سرور MediaFire

برای دانلود کتاب «جامعه شناسی‌ نجات ایران » اینجا کلیک کنید

همچنین می توانید «دیگر آثار» دکتر «رضا آیروملو» را از اینجا دانلود کنید

hpip.blogspot.com_azadieiran2.wordpress.comBoniad Eyromlu_www.azadieiran2.wordpress.commahakAzadieiran2.wordpress.com

دانلود کتاب «جامعه شناسی‌ نجات ایران»


Jame Shenasi Nejat Iran_Reza Eyrumlu_www.azadieiran2.wordpress.comدانلود کتاب «جامعه شناسی‌ نجات ایران» نوشته «دکتر رضا آیرملو»
«گره‌های ساختاری و راه‌های برون رفت»
اگر تا این اندازه هم از اوضاع ایران و جهان بی‌ خبری ،بی‌ توجه به آن که اهل سیاست باشی‌ یا نه ، به دشواری قادر به رهانیدن خود از کجراهی و بهره کشی‌ سیاسی خواهی‌ شد.

سي و اندي سال از تسلط رژيم ديکتاتوري جمهوري اسلامي بر کشورمان مي گذرد. از همان روز اول استقرار رژيم، مردم از همديگر سؤال مي کردند: “اين ها کي مي روند؟”. اينان اما نرفتند.

بعداً گفتند “جنگ ايران و عراق که تمام شود، “اينان خواهند رفت”. جنگ تمام شد، آن هم با خفت و خواري و به تلخي “جام زهر” براي خميني، ولي اينان نرفتند. گفتند “خميني بميرد”، رژيم مي رود. خميني مرد، ولي رژيم نرفت. گفتند هر وقت “جنگ سرد” به سر رسد اينان خواهند رفت. جنگ سرد به سر رسيد، اتحاد شوروي فرو پاشيد و ضرورت “کمربند سبز” از بين رفت، ولي اينان نرفتند. گفتند و به تکرار گفتند که تا 6 ماه ديگر در ايران خواهيم بود. 6 ماه و 6 سال و 6 سال هاي ديگر هم گذشتند، ولي نه رژيم رفت، نه آزادي و دموکراسي به وجود آمد، و نه بازگشت به ايران رها از ديکتاتوري اسلامي ممکن شد.

گفتند و گفتند و گفتند، ولي همۀ پيش شرط ها و اگر و مگرها اتفاق افتادند، اما رژيم نرفت. نرفت که هيچ، حتي بيش از پيش جا افتاد. و بيش از پيش، کنترل اوضاع و ادارۀ بازي هاي قدرت مطلقه را به دست گرفت. نيروي منطقه اي شد، مخالفانش را بيشتر و بيشتر به کنترل در آورد و ايزوله کرد. ارتباطات را قطع کرد و در نهايت، “نهادهاي اپوزيسيون آزاديخواه و سرنگوني طلب” ماندند اين ور مرز و مردم ناراضي و در عذاب در آنور.

امروزه، رژيم جمهوري اسلامي چنان نيرو گرفته که هم با ديکتاتوري تمام حکم مي راند و هم نيروي جانشين خود را خود تعيين مي کند. رژيم در پي تظاهرات اعتراضي سال 1388 شمسي، از جمله به سبب شرکت مردم مدرن شهرها در بازي هاي رأي گيري و اعتراضات برنامه ريزي شدۀ بعدي اش، در واقع به يک رژيم اسلامي با دو هيأت حاکمۀ تو در تو تبديل شده است. يکي حکم مي راند و آن ديگري در انتظار حکمراني نشسته است. مردم وامانده در بازي هاي جناح بندي هاي رژيم نيز دو دسته شده اند، نيمي با اين و نيمي با آن جناح اند. هواداران وفادار به آزادي و دموکراسي هم يا در زندانند، يا در تبعيد، و خانه نشين. و همه به اين اميد که شايد “بچه ها” و نسل هاي بعدي، حداقل “پرواز را به خاطر بسپارند”. و بچه ها، جوانان و دانشجويان ايراني، براي تمرين پرواز به سوي آزادي، موج به موج، تا پاي گلولۀ بسيجي ها و تاريکي سلول هاي انفرادي و شکنجه گاه هاي رژيم پرواز مي کنند… . بدين سان جنبش آزاديخواهي ادامه مي يابد.

Jame Shenasi Nejat Iran_Reza Eyrumlu_www.azadieiran2.wordpress.comدانلود با لینک مستقیم

برای دانلود دیگر آثار «دکتر رضا آیرملو» اینجا را کلیک کنید

hpip.blogspot.com_azadieiran2.wordpress.comBoniad Eyromlu_www.azadieiran2.wordpress.comAzadieiran2.wordpress.com

اطلاعیه : بنیاد علمی‌ – فرهنگی‌ آیرملو


Boniad Eyromlu_www.azadieiran2.wordpress.com

اختصاص کمک مالی‌ از سوی‌‌ » بنیاد علمی‌ – فرهنگی‌ آیرملو » برای انتشار آثار سانسور شده نویسندگان و هنرمندان ایرانی‌
«بنیاد علمی‌ – فرهنگی‌ آیرملو » نسبت به مورد و به خاطر نیل به منظور‌های زیر ،برای انتشار تعدادی از آثار نوشتاری ، صوتی و تصویری نویسندگان و هنرمندان ایرانی‌ » کمک مالی‌ » و » حمایت معنوی » اختصاص می دهد :
– اعتلای فرهنگ و دانش در بین ایرانیان مقیم داخل و خارج کشور
– حمایت از کسانی‌ِ كه انتشار آثاارشان در ایران ممنوع است .
-زنده نگه‌داشتن آثار ممنوع و احیای افکار بیدار و سازنده‌ای که در ایران ممنوع و غیر قابل انتشارند .
– ترغیب نوزايی علمی‌ – فرهنگی‌ در بین ایرانیان و همچنین تشویق اندیشمندان ، محققین ، روشنفکران ، نویسندگان و هنرمندان ایرانی‌ برای تحقیق و تولید هر چه بیشتر آثار و ادبیات روشنگرانه اجتماعی ، سیاسی ، دینی ، اقتصادی و فرهنگی‌‌ای که می توانند در راه رهایی این کشور و مردم از باتلاق تاریخی‌ – فرهنگی‌ موجود ، سودمند و رهایی بخش باشند .
ضروریت‌های پایه‌ای برای دریافت کمک مالی‌ عبارتند از  :
– آثاری که به زبان فارسی یا زبان‌های دیگر ایرانی‌ نگارش یافته ، تهیه شده و یا قابل درک و فهم باشند .
-آثاری که در زمینهٔ اختصاصی و فنی‌ خود ، نوآور ، ارزشمند و با کیفیت بالا ارزیابی شوند .
– آثاری که از نظر تنویر افکار عمومی‌ به شرح فوق ، روشنگر و آزادی بخش باشند .
– آثاری که سانسور شده یا قابل انتشار در ایران نباشند .
-آثاری که قبلا منتشر نشده ، یا اگر هم شده ، فاقد نسخه‌های قابل مراجعه عموم اند .
-آثاری که با وجود ویژگی‌‌های مذکور ، به سبب‌های مختلف ، از جمله ترس از ضرر مادی و ناشناس بودن صاحب و یا موضوع اثر ، در خارج از کشور منتشر و عرضه نمی شوند .
به باور ما احترام به » آزادی بیان » بدون احترام به دگر اندیشی‌ و » دگر اندیشان مخالف عقیده و نظر رایج و خودی » ممکن و میسر نیست ، از این رو برای تحقق‌ » آزادی بیان » مورد انتظار این بنیاد ، تمامی‌ این ارزیابی‌ها بر اساس احترام تام و تمام به اصل اساسی‌ » دگر اندیشی‌ » انجام خواهد گرفت و هیچ اثری به صرف فکر ، عقیده و اندیشه مغایر یا مخالف بانيان و همکاران این بنیاد مردود شناخته نخواهد شد . البته این اصل شامل آثاری که این یا آن نوع دیکتاتوری ، نژاد پرستی‌ ، دین سالاری و نابرابری‌های جنسی‌ ، قومی و غیر را توجیه یا تبلیغ می کنند ، یا علیه آزادی‌ها ، حقوق و برابری‌های مندرج در منشور‌های حقوق بشر را نشانه می گیرند ، نمی‌شود .
علاقمندان میتوانند برای اطلاعات بیشتر و معرفی‌ آثار مورد نظر خود از طریق سايت و فیسبوک تماس حاصل فرمایند .

وبسایت :                                    www.professor-reza.com

فیسبوک :www.facebook.com/foundation.professor.eyrumlu

نسخهٔ پی‌ دی ااف متن اطلاعیه را از اینجا دریافت و به دیگران انتقال دهید

همچنین می توانید» آثار دکتر رضا آیرملو» را از اینجا دانلود کنید

mahakhpip.blogspot.com_azadieiran2.wordpress.comAzadieiran2.wordpress.com

کتاب «توسعه مدرنیسم و اسلام گرائی در ایران و ترکیه»


Toseye Modernism Va Eslamgeraee Dar Iran Va Turkey_www.azadieiran2.wordpress.com

دانلود کتاب «توسعه مدرنیسم و اسلام گرائی در ایران و ترکیه» نوشتهٔ «دکتر رضا آیرملو»

تاریخ چراغ راه آینده است و داده های تاریخی، همانند مواد حیاتی لازم بدن، امکان حیات اجتماعی، درک شرایط و پاسخگویی بدانها را ممکن می سازند. اما داده های تاریخی همانند مواد خامند که تا زمانی که در ظرف تجزیه و تحلیل علمی پخته نشده اند و بار نیامده اند، نه قابل مصرفند و نه در صورت مصرف به تمامی جذب می گردند و دانایی و روشنگری می آفرینند. این کتاب بر آنست که داده ها و حقایق یک دوره ی معین تاریخی در موضوع توسعه ی مدرنیسم و اسلام گرایی در ایران و ترکیه را، در ظرف متدهای تحقیق جامعه شناختی در هم آمیزد، تجزیه و تحلیل کند و قابل مصرف و جذب سازد. شاید که چراغی برای راه آینده فراهم آید.

مدرنیسم به مفهوم اروپایی گرایی در امپراتوری های عثمانی و ایران، ماده ی اساسی این تحلیل تاریخی- جامعه شناختی است. این ترم مفهومی دوگانه دارد؛ از سویی به معنی نوسازی، نوزایی، تحول و توسعه ی اجتماعی است و از سوی دیگر معرف عنصر بهره کشی در دوره های کلنیالیسم و امپریالیسم است. در دوره های آغازین توسعه ی مدرنیسم در این جوامع (اتفاقی که با تقدم و تاخر چندین دهه و در نسبت های مختلف، عمدتا در طول قرن 19 آغاز شد)، نهادها و سازمان های اجتماعی این کشورها دچار تغییرات پرشتابی شدند. ساخت های سابق به فروپاشی دچار آمدند و ایستایی اجتماعی و خواب دیرینه، به ناچار، جای خود را به پویایی و بیداری ولو نسبی سپردند و نوعی فرنگ گرایی در اندام های مختلف اجتماعی جریان یافت. کتاب حاضر به توضیح این دگرگونی و تحلیل علل و عوامل پیشرفت ها و پس رفت ها می پردازد. از این راه، فروپاشی، تحول و بازسازی نهادهای مختلف اجتماعی، منجمله نهاد مذهب- شیعه گری و آخوندگری در ایران و خلیفه گری و سنی گری در عثمانی- در مرکز مطالعه قرار می گیرد.

تحولات این دوره از آن پس، همچون یک ارثیه ی تاریخی و فرهنگی، در آرایش نیروها و عملکردهای نهادها و سازمان های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی این کشورها تاثیر گذاشتند و در پرداخت سرنوشت آنها، در دوره های مختلف کمالیسم در ترکیه و پهلویسم و آخوندیسم در ایران، نقش های عمده ایفا کردند. این نقش ها کماکان به بازی اند.

Toseye Modernism Va Eslamgeraee Dar Iran Va Turkey_www.azadieiran2.wordpress.com

دانلود با لینک مستقیم

برای دانلود دیگر آثار «دکتر رضا آیرملو» اینجا را کلیک کنید

hpip.blogspot.com_azadieiran2.wordpress.commahakAzadieiran2.wordpress.com

کتاب «سبزپوشان به چه می‌اندیشند»


دانلود کتاب «سبزپوشان به چه می‌اندیشند»  نوشته  «رضا آیرملو»
«تحلیل جامعه شناختی‌ از اعتراضات اخیر ایرانیان و دست آورد‌های آن»

امواج مبارزهٔ مردم ستمدیده ایران علیه دیکتاتوری رژیم اسلامی ، بی‌ وقفه بر پیکرهٔ در حال نابودی رژیم می‌‌کوبد .باشد که این تحلیل در خدمت این مبارزه برای آزادی و دموکراسی قرار گیرد و بر توان مردم برای آزادی و رهایی از دست رژیم اسلامی بیفزاید .

«این تحلیل میتواند در مغایرت با باور‌های «رایج روز» قرار گیرد و باعث رنجش خاطر شود . با این وجود ، در جائی‌ که سیل ویرانگری در راه است ، چاره‌ای جز آن نیست که موضوع سد‌هایی که به اشتباه در حال شکستنند ، صادقانه و بدون تعارف به بحث کشیده شود .»

دانلود با لینک مستقیم

برای دانلود دیگر آثار «دکتر رضا آیرملو» اینجا کلیک کنید

پیشین ورودی‌های دیرین

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: