کتاب «رگ تاک» (جلد دوم)


Rage Taak _D.Mashhoori_Jeld 2_www.azadieiran2.wordpress.com

دانلود کتاب «رگ تاک» نوشتهٔ «دلارام مشهوری» (جلد دوم)

در بخش نخست «رگ تاک» نگارنده کوشید از دیدگاهی نو به مبانی تاریخ اجتماعی ایران بنگرد . بخش دوم به سرنوشت تاریخی‌ جامعه ایرانی‌ از آستانه انقلاب مشروطه تا عصر حاضر دارد که بخش مهم آن را بازنگری این انقلاب تشکیل می دهد .درون مایه برسی‌ جلد دوم ، بر شالوده تفکر تاریخی‌ مطرح شده در جلد نخست استوار است . بدین جهت از خواننده می طلبیم برای شناخت بهتر از دیدگاه مزبور مطالعه «رگ تاک» را از جلد نخست آغاز نماید .

 

Rage Taak _D.Mashhoori_Jeld 2_www.azadieiran2.wordpress.com

دانلود با لینک مستقیم

دانلود از سرور MediaFire

دانلود با لینک مستقیم ( جلد اول )

دانلود از سرور MediaFire (جلد اول )

hpip.blogspot.com_azadieiran2.wordpress.comBoniad Eyromlu_www.azadieiran2.wordpress.commahakLED_azadieiran2-wordpress-com

 

Advertisements

کتاب «رگ تاک» (جلد اول)


Rage Taak _D.Mashhoori_Jeld 1_www.azadieiran2.wordpress.com

دانلود کتاب «رگ تاک» نوشتهٔ «دلارام مشهوری» (جلد اول) 

تفکر فلسفی‌ بر پایهٔ منطق ارسطويی در زمان ظهور اسلام به میان اعراب رسوخ نیافته بود و بدین لحاظ آنچه به عنوان باور‌های اسلامی پرداخته گشت نیز همچون باور‌های اساطیری نمی‌توانست بر پایهٔ منطق قرار گیرد .چنین است که باور‌های اسلامی مجموعه‌ای از حکم‌های پر تناقض را در بر می گیرند و هر کوششی برای درک منطقی‌ این مجموعه پیشاپیش محکوم به شکست است . چنانچه در قرآن حتی یک مفهوم ، اعم از بهشت ، جهنم ، خدا ، کافر و غیره را نمی‌توان یافت که در آیه‌‌های گوناگون بدون تناقض تشریح گشته باشد .

Rage Taak _D.Mashhoori_Jeld 1_www.azadieiran2.wordpress.com

دانلود با لینک مستقیم

دانلود از سرور MediaFire

hpip.blogspot.com_azadieiran2.wordpress.comBoniad Eyromlu_www.azadieiran2.wordpress.commahakLED_azadieiran2-wordpress-com

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: